Regis Jesuit Varsity Ice Hockey Vs Chatfield 1 29 21